De "i" in iGROW - Drie redenen waarom het werkt

Door Gerard Dekkers op 21 oktober 2019 10:40:25 CEST
Gerard Dekkers

De "i" met een Faciliterende Stijl

In één van mijn eerdere blogs liet ik zien dat 'leren van elkaar van alle tijden' is. En bovendien buitengewoon effectief, mits er een goede structuur in dit informele leerproces zit. Bij MentesMe hanteren we in informele ontwikkeltrajecten daarom de iGrow methode. In deze blog diepen we deze werkwijze uit.

Ontstaan GROW-methode

In iGROW staan de letters GROW voor de stappen Goal, Reality, Options en Way Forward.  Graham Alexander, Alan Fine en Sir John Whitmore gebruikten deze begrippen in de jaren '80 van de vorige eeuw voor het eerst. Ze beschreven er een succesvolle aanpak mee voor structurele persoonlijke ontwikkeling. Voormalig partner van McKinsey en management goeroe Max Landsberg zette vervolgens de kracht van deze GROW-methodiek centraal in zijn bewierookte boek The Tao of Coaching uit de jaren '90. Daarna ging het hard met de toepassing van GROW.

Oorzaak succes GROW-methode

De reden voor het succes van GROW is dat, als de leerling (in vaktermen 'mentee') de vragen in het model oprecht beantwoordt, hij veel inzicht krijgt over zijn belangrijkste uitdagingen. Daardoor creëert hij een enorm potentieel om zichzelf te ontwikkelen. 

De GROW-methode dwingt de mentee namelijk om concrete doelen te formuleren en vervolgens na te denken over verschillende strategieën (Options) om die te bereiken. Omdat de mentee daarna obstakels verkent die het bereiken van de doelstelling bemoeilijken (Reality check), gaat de mentee herkennen wat voor hem of haar werkt. Daarmee is dus de 'Way Forward' begonnen. In deze laatste stap benoemt de mentee dus concrete acties voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. 

Het succes van de GROW-methode is dat ze het ontwikkelproces in heldere stappen opdeelt en de mentee daardoor ‘dwingt’ zich op elke afzonderlijke stap te concentreren.

Verrijkende inzichten uit de sport

Interessant is dat de GROW-methode ook aan de basis staat van de "Inner Game" van Timothy Gallwey. Als tenniscoach ontdekte hij namelijk dat sommige spelers niet beter gingen presteren als je hen uitsluitend vertelde wat ze moesten verbeteren. Er vond geen blijvende intrinsieke verandering plaats omdat ze onvoldoende leerden van hun eigen ervaringen. Ook waren de tennisspelers die hij begeleidde zich onvoldoende bewust van de al aanwezige kennis en ervaring die hen juist zou kunnen helpen.

"Je gaat niet beter tennissen als je uitsluitend te horen krijgt wat je moet verbeteren."

Timothy Gallway activeerde tennissers daarom op wat zij ervaarden tijdens de training. Hij liet hen bijvoorbeeld bewust woorden kiezen bij een actie. Bijvoorbeeld 'goed opgooien' bij het trainen van de service. Tennissers werden zich daardoor continu bewust van het doel, namelijk goed opgooien. Door de koppeling met het bewustzijn, werd de ontwikkeling van een goede opslag enorm gestimuleerd.

Aandacht voor de "ik"

Toen ik voor de eerste keer in aanraking kwam met de GROW-methode, werd ik er direct door gegrepen. De methode is eenvoudig en transparant. Met de methode kon ik de mentee helpen met zijn eigen 'zoekproces' door activerende vragen te stellen. In vaktermen 'conscious going inside'. De mentor stimuleert daarmee de mentee om te ontdekken wat deze het meest nodig heeft om zijn of haar doel te bereiken.

"Iedereen brengt zijn eigen "Ik" mee in de interactie met een ander."

Wat ik echter miste in de GROW-methode was de aansluiting tussen de persoonlijkheden van de mentor en de mentee. Immers, iemands persoonlijkheid bepaalt in belangrijke mate hoe hij met zijn persoonlijke vraagstuk omgaat. Daarom hebben we in onze trainingspraktijk de "I" van ik toegevoegd bij het gebruik van de GROW-methode. Zo ontstond "iGROW".

Vier Communicatie Stijlen

Het gebruik van de "I" werkt als volgt. Als een mentee met een mentor een GROW-traject start, wordt er eerst gekeken naar elkaars sociale communicatiestijl (SCS). 

De basis voor die SCS vormen de psychologische basisbehoeften van Carl Jung. Hij onderkent 4 prototypische psychologische basisbehoeften. De combinatie van die behoeften bepalen de Sociale Communicatiestijl.

Psychologishe BasisbehoefteZo is het voor een mentor gericht op het 'Bereiken van Resultaten' belangrijk om te weten of zijn 'mentee' een natuurlijke behoefte heeft om veel van 'Anderen te  Accepteren'. Deze combinatie kan namelijk tot ingewikkelde discussies leiden. Kennis van elkaars SCS,  oftewel "I", is dus belangrijk om te beseffen vanuit welke behoeften en drijfveren iemand een GROW-traject invult.

Als Mentor en Mentee verschillende communicatiestijlen hebben hoeft dit geen enkele belemmering te zijn. Wat belangrijk is, is dat beiden vooraf op de hoogte zijn van elkaars communicatiestijl en hiermee rekening houden.

SCS in iGROW van MentesMe

Vanwege de impact die de SCS heeft op het GROW-proces heeft MentesMe deze in haar software Metro standaard opgenomen.

Om het mentoren en mentees daarnaast makkelijker te maken, ontwikkelden we bovendien een handige app voor de mobiele telefoon. De Social Styles app is gratis te downloaden in AppStore en GooglePlayStore.

Tot slot, goede mentoring en coaching is sterk afhankelijk van 'de klik' tussen beiden. Daarom spenderen we in onze GROW-processen eerst veel aandacht aan elkaars "I". Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de noodzaak hiervan. De GROW-structuur verzorgt daarna de noodzakelijke helderheid over de stappen die tot persoonlijke groei leiden.

3 redenen waarom het werkt

  1. Succes van mentoring sterk afhankelijk van kwaliteit relatie tussen mentor en mentee
  2. Er zijn 4 Sociale Communicatie Stijlen die deze relatie bepalen
  3. Starten met de "I" en vervolgens persoonlijk groeien aan de hand van een concrete structuur is essentieel voor succes

 

Onderwerpen: schoolleidersregisterPO, leren van elkaar

Gerard Dekkers

Gerard Dekkers

Founder van MentesMe en gepassioneerd over alles wat met leren van elkaar te maken heeft. In de afgelopen 30 jaar heb ik ervaren dat in organisaties vrijwel altijd voldoende expertise is, om de ontwikkelbehoefte in te vullen. Het mobiliseren hiervan is vaak het probleem. Wij proberen hier een aanzet voor te doen. Zowel vanuit mijn inzichten als psycholoog maar ook als econoom.

Over MentesMe

Veel organisaties willen interne kennisdeling stimuleren maar weten niet hoe. MentesMe is specialist in informeel leren binnen organisaties. Wij bieden oplossingen en brengen structuur aan in het proces.

Het Metro-platform is uitermate geschikt voor het onderwijs. Voor meer informatie klik hier.

Abonneer je hier!

Recente berichten