Hoe je met gespreid leiderschap jezelf herregistreert

Door Joep van de Ven op 13 december 2019 12:09:55 CET
Joep van de Ven

Ons onderwijs lijkt aan een ingrijpende vernieuwing toe als je de pers moet geloven. Het lerarentekort is nijpend en leidt tot onwenselijke situaties op scholen. Vorig jaar kopte de Onderwijsinspectie dat het niveau van het onderwijs al twintig jaar terugloopt. Als klap op de vuurpijl schreven de media afgelopen week groots dat scholieren hun lessen steeds saaier vinden. Steeds vaker lees je in deze context dat gespreid leiderschap onderwijs ‘vlot’ kan trekken.

Gespreid Leiderschap als heilige graal?

Het idee van gespreid leiderschap is dat je als school beter gebruik maakt van de expertise, vaardigheden en het talent van leerkrachten op school. Het gaat uit van een betere samenwerking op school en het beter delen van kennis en kunde. De teamleden zelf nemen verantwoordelijkheid. Het is niet de hiërarchie die bepaalt wie invloed heeft of het voortouw neemt maar degene die op dat moment de expertise inbrengt.

Zelfsturing bepalend, schoolleider faciliteert

Met gespreid leiderschap vertrouwt een school op het zelfsturend vermogen van leerkrachten. En bovendien dat de school flink investeert in de kennis en bekwaamheden van leerkrachten. De schooldirecteur stuurt bij gespreid leiderschap op het proces en minder op de uitkomst. Schoolleiders faciliteren en inspireren met andere woorden. Dit in tegenstelling tot wat op veel scholen nu nog gebruikelijk is; de schoolleider leidt, de leerkrachten volgen.

Er is veel te winnen met gespreid leiderschap

De belangrijkste idee achter gespreid leiderschap is dat wanneer leraren een grotere rol spelen bij de ontwikkeling van het onderwijs, dit een positief effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten van leerlingen.

Wat is er nodig op school voor gespreid leiderschap

Gespreid leiderschap laat zich moeilijk plannen en sturen omdat het uitgaat van een dynamisch proces en vaak spontaan ontstaat. Dat neemt niet weg dat je als schoolleider wel degelijk invloed kunt uitoefen op het ontstaan en groeit van gespreid leiderschap op school. Namelijk door:

  • De ontwikkeling van leraren actief te stimuleren;
  • Door leraren actief te betrekken bij het realiseren van de schoolvisie en hun expertise te benutten;
  • Door te zorgen voor een aantrekkelijke leer- en werkomgeving waarin vertrouwen centraal staat.

Meerdere schoolleiders gingen je voor?

Dat het onderwerp gespreid leiderschap leeft bij schoolleiders merken we in onze dagelijkse praktijk. Steeds meer directeuren in het primair onderwijs zetten het thema centraal bij hun herregistratie. Dat doen zij door met Informeel Leren. Hoe dat werkt? Zij gebruiken de ontwikkeling die zij met hun school doormaken in als case bij hun herregistratie met informeel leren. De belangrijkste leerdoelen en de persoonlijke ontwikkeling die je als schoolleider daarbij doormaakt, leg je vast in ons online groeidossier waarna een professionele beoordelaar dit toetst.

Maakt jouw school een ontwikkeling door bijvoorbeeld naar gespreid leiderschap en wil je je op basis hiervan laten herregistreren voor het schoolleidersregister PO? Maak dan een afspraak met onze studieadviseurs of vraag de brochure aan.

Gratis consult

Vraag nu de brochure aan

 

Onderwerpen: informeel leren, schoolleidersregisterPO, leren van elkaar

Joep van de Ven

Joep van de Ven

Iedere dag een beetje beter worden. Iedere dag iets nieuws leren. Joep is een nieuwsgierige en gedreven marketeer met een fascinatie voor nieuwe kennis en vaardigheden. Joep werkt voor klanten in de zorg en in het onderwijs die net als hij willen ervaren hoe het beter kan en willen weten wat er voorbij de volgende bocht te zien is.

Over MentesMe

Veel organisaties willen interne kennisdeling stimuleren maar weten niet hoe. MentesMe is specialist in informeel leren binnen organisaties. Wij bieden oplossingen en brengen structuur aan in het proces.

Het Metro-platform is uitermate geschikt voor het onderwijs. Voor meer informatie klik hier.

Abonneer je hier!

Recente berichten